Disclaimer

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van Crossit Media staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Crossit Media niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.  De mening van geïnterviewde personen is per definitie niet het standpunt van Crossit Media en kan als dusdanig niet ter verantwoording geroepen worden voor hun verkondigde mening.  De getoonde commerciële filmpjes worden louter geplaatst om de vorm van videomarketing te illustreren .  Crossit Media kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid van de inhoud.  Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Copyrights

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie berusten bij Crossit Media . Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Crossit Media. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Crossit Media

Bedrijfsgegevens

Crossit Media (Onderneming natuurlijke persoon)
BE 0664.595.104

Paul Vandecruys
Rooierbeemden 45, 3980 Tessenderlo
0475/869.466
info@crossitmedia.be